SAM_0196

萌妹子

我来咯

SAM_0194

还是小胖子叫起来顺口

IMG_3435

IMG_3441

IMG_3455

IMG_3457

IMG_3458

SAM_0067

IMG_3460

SAM_0069

SAM_0070

SAM_0071

SAM_0087

SAM_0118

SAM_0166

SAM_0173

SAM_0189

SAM_0188

SAM_0218

SAM_0220

SAM_0221

再来点风景

话说

今天是荷花节的最后一天
SAM_0153

SAM_0145

SAM_0144

SAM_0184

SAM_0186